Generelle Handelsbetingelser

Privatlivspolitik

Købers personlige oplysninger bliver ikke videregivet til tredjepart, og køber vil heller ikke modtage reklamemails eller nyhedsbrev, medmindre dette er tilvalgt. Det er altid valgfrit om køber vil være registreret som bruger hos beautysupply.dk. Ønskes en bruger fjernet, kan dette ske ved henvendelse til kontakt@beautysupply.dk gennem formularen her på siden.

Køber kan altid tilgå indkøb fra egen konto, hente tidligere faktura og ændringer af data. Der vil altid være en komplet oversigt tilgængelig, såfremt køber har behov for at se alle tidligere indkøb.

Den dataansvarlige for beautysupply.dk, opbevarer udelukkende data på relevante købere med henblik på behandling af gennemførte ordre, returvarer og reklamationer.

Returpolitik og forretningsbetingelser

Moms og afgifter
Alle priser på siden er inkl. moms. Evt. gebyrer og afgifter fremgår af det enkelte produkt – såfremt intet er angivet, er der ikke tillagt gebyrer eller afgifter. Gebyrer og afgifter refunderes ikke ved returvarer. Gavekort refunderes ikke hverken helt eller delvist.

Priser og returvarer
Alle priser på siden er inkl. moms. Evt. gebyrer og afgifter fremgår af det enkelte produkt – såfremt intet er angivet, er der ikke tillagt gebyrer eller afgifter. Returvarer skal altid anmeldes forud og returneres i ubrudt emballage og gaveæsken skal være intakt, før ombytninger og returvarer accepteres. Det er ønskeligt for os, at få oplysninger om grunden til købers anvendelse af returretten, da vi hele tiden søger at optimere vores kundeservice og varesortiment.

Der er ydes 14 dages fuld returret på alle varer, købt som forbrugerkøb, fra leveringsdatoen efter EU’s bestemmelser herom. Dette er ikke gældende for køb af forretningsmæssig karakter. Læs mere herom under §§ 4 og 5.

Hvilke varer der ikke er omfattet af returretten er uddybet i § 4, da det altid er et spørgsmål om varens beskaffenhed.

Køber kan ikke fortryde ved blot, at nægte modtagelse af en vare uden samtidig at give os en skriftlig meddelelse herom.

Varetyper der ikke modtages retur kan eksempelvis dreje sig om;

-kosmetik der kræver hygiejnemæssig forsvarlig indpakning.

-varer med brudte plombering i den omgivne emballage; en parfumeflaske leveret i en æske med brudt plombering, det cellofan der beskytter en æske eller lignende brudte forseglinger.

En vare skal som udgangspunkt dermed altid kunne videresælges efter returnering. Ellers vil der ikke kunne opnås refusion/delrefusion af beløbet. En forespørgsel kan oftest give svar på den tvivl, der senere kan komme den ene af parterne til gode.

Returvarer indkøbt via et forhandlerforhold, altså når købet har erhvervsmæssig karakter eller lignende, skal altid anmeldes til os sammen med de for det enkelte tilfælde, reklamationer, dokumentation og en skriftlig begrundelse.

Læs mere herunder, da disse regler accepteres ved ethvert køb af varer hos beautysupply.dk

–∞§§§∞–

Generelle handelsbetingelser for køb af ydelser & produkter hos beautysupply.dk.

Dette sæt handelsbetingelser er gældende for alle varer og serviceydelser (kurser m.v.), købt hos beautysupply.dk. Betingelserne for serviceydelser er beskrevet herunder fra og med § 7 til og med § 13. Betingelserne er altid tilgængelige, accepteres ved købet og bør altid nøje gennemlæses. Betingelserne kan ændres af beautysupply.dk uden varsel.
Nyeste udgave vil altid være at forefinde herunder.

• 1 – Generelt

Følgende betingelser er gældende for samtlige varer fra beautysupply.dk.

Reklamationer over køb kan sendes til; kontakt@beautysupply.dk.

• 2 – Betaling

Betaling foretages af køber ved accept af handlen via kortbetaling. Vi modtager; Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron, ViaBill, PayPal eller MobilePay. Beautysupply.dk ser sig ved kortmisbrug eller mistanke herom, altid forpligtiget til at anmelde sagen til Politiet. Køb af denne karaktér afvises umiddelbart i sammenhæng med transaktionen. Godkendes købet – eksekverer beautysupply.dk transaktionen ved afsendelse af varen fra vores adresse. Er der tale om en direkte bankoverførsel, afsendes varen ikke før det fulde beløb er indsat på vores konto.

• 3 – Produktets karaktér

Der er altid garanti for, at nye vare er helt ny, leveret direkte fra beautysupply.dk til køber. Skulle der mod vores forventning opstå tvivl herom, skal der umiddelbart efter modtagelsen afgives en indsigelse fra dig til os. Indsigelsen skal foretages via vores formular eller indsendes på mail: kontakt@beautysupply.dk og indeholde en nøjagtig beskrivelse af problemet samt en kopi af den tilsendte faktura i PDF format. Køber kan altid finde en kopi af udstedt faktura under; Min konto

• 4 – Ombytning/returret/reklamation

Ombytning og returnering af varer skal altid meldes via vores formular. Fortrydes en handel, kan denne altid anmeldes via vores formular med ønske om returnering eller ombytning. Dette skal fremgå tydeligt ved anvendelse af vores formular. Opstår der tvivl herom, er købers fortrydelsesret eller ombytningsret altid gældende fra den første henvendelse. Øvrige henvendelser om ombytning eller returnering kan ske direkte til; kontakt@beautysupply.dk

Ombytning er kun gældende ved forudgående aftale og kun for køb af forretningsmæssig karakter.

Vi modtager ikke returvarer der ikke kan videresælges til ny køber ved eksempelvis, at bære præg af uforsvarlig håndtering af produktet eller dets emballage. Varen skal returneres i samme stand som den blev leveret. Dette vil sige; i den originale plomberede emballage med de leverede tags, prismærker og eventuelle vaskeanvisninger, brugsvejledning og lignende. Bærer varen præg af overdreven røglugt, mados, parfumer eller lignende, kan denne ikke returneres. Varen skal tillige være 100% intakt, ligesom emballagen og dens plombering skal være i samme stand, som ved varens levering.

Der er 1 års reklamationsret til erhvervsdrivende/firmaer (B2B handel) ved fabrikationsfejl. Der er ingen reklamationsret hvis reklamationen skyldes slitage, forkert brug eller misligholdelse af varen. Ved reklamation skal vi bruge en kopi af faktura, en konkret udførlig beskrivelse af fejlen samt et billede af varen og dennes serienr. eller label. Vi fraskriver os at betale for fragten af varen hvis det viser sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse samt hvis det skyldes slitage, forkert brug eller misligeholdelse af varen. Kunden sørger for at dække fragtomkostningerne ved en reklamation. Disse vil vi dække hvis fejlen på varen er på grund af en fabrikationsfejl. (Du kan igennem dialog med os og evt køb af fragt igennem os være sikker på at vi så dækker hele beløbet såfremt det viser sig at det er en fabrikationsfejl, da vi har faste leveringspriser hos vores samarbejdspartnere). Vi dækker levering både tur/retur ved fabrikationsfejl der påvises.

• 5 – Ansvarsfraskrivelse, forsinkelse og udsolgte varer

Beauty Supply Denmark ApS tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Ved udsolgte varer og forsinkelser fra vores side, kan et køb altid fortrydes, før leveringen har fundet sted. Skulle der mod forventning være tale om forsinkelse eller udsolgte varer, meddeles køber straks herom – hvorefter fortrydelse af købet skal meddeles beautysupply.dk umiddelbart herefter.Såfremt betalingen har fundet sted vil tilbagebetaling af beløbet tage op til 10 hverdage, da der skal tages højde for transaktion gennem bank.

• 6 – Gavekort

Et gavekort har en gyldighed på 12 måneder fra købsdatoen. Efter denne dato kan gavekortet ikke anvendes. Gavekortet kan anvendes til del-betaling af dyrere indkøb i netbutikken eller nedskrives såfremt det fulde beløb ikke anvendes. Der refunderes ikke penge ved “rest-beløb” på tidligere anvendte eller nyindkøbte gavekort. Gavekort er personlige og kan KUN anvendes af indehaver. Bortkomne eller stjålne gavekort erstattes ikke af beautysupply.dk. Misbrug anmeldes til Politiet.

Køber kan altid tilgå alle tidligere indkøb fra “Min konto”. Her vil altid være en komplet oversigt tilgængelig, såfremt der er behov for at se tidligere indkøb.

• 7 – Generelt om serviceydelser

Kurser, uddannelser og lignende er alle efterfølgende benævnt som serviceydelser. Udbydes der andre serviceydelser, skal disse betragtes som en af disse, da alle er tilsvarende og for hvilke typer serviceydelser gælder følgende betingelser:

• 8 – Afbestilling af ydelser

Med mindre andet er skriftligt aftalt gælder følgende betingelser for afbud:

• Afbud skal altid ske skriftligt (kontakt@beautysupply.dk).

• Alle kurser betales med deres fulde angivne eller aftalte pris, ved bestilling.
• Ved afbud modtaget senest 6 uger før start refunderes 70 % af kursusafgiften.
• Ved afbud modtaget senest 4-6 uger før start refunderes 60 % af kursusafgiften.
• Ved afbud modtaget senest 2-4 uger før start refunderes 50% af kursusafgiften.
• Ved afbud modtaget under 2 uger før start refunderes kursusafgiften ikke.
• Ekspeditionsgebyr er altid minimum 10% af det indbetalte beløb. Dog minimum kr. 200,-

• 9 – Beskrivelse

Betaling for en serviceydelse vil oftest bestå af et depositum og et restgebyr eller ratebetalinger. Der er aldrig returret på depositum – uanset grunden til klientens aflysning. Ved ratebetalinger er betingelserne i § 2 gældende.

• 10 – Rekvisitter og forbrugsmaterialer

Beauty Supply Denmark ApS vil altid medbringe egne rekvisitter og forbrugsstoffer til brug i undervisningen. Klienten sørger dog for lokaler, medmindre der er aftalt/købt en serviceydelse på en af os udvalgt lokation.

• 11 – Forsikring & ansvar

Klienten sørger altid selv for en forsikring der dækker salonens ansatte. Skader kan minimeres ved altid at sørge for god plads til såvel kursister som underviser. Underviser medbringer selv de nødvendige rekvisitter til brug ved undervisningen og er dækket af vor egen lovpligtige forsikring for ansatte. Beauty Supply Denmarks ApS kan ved tvivl herom, kræve dokumentation for betalt police fremvist på stedet – og i øvrigt påberåbe sig retten til at aflyse alene på baggrund af manglende forsvarlig omsorg for kursisterne.

• 12 – Aflysning/ændring af aftale

Allerede betalte serviceydelser kan ofte ved henvendelse flyttes til en anden dato ved fortrydelse efter de nævnte frister i § 8. Dette kræver dog yderligere et gebyr svarende til depositum på den pågældende ydelse og opnås kun ved personlig henvendelse via mail (kontakt@beautysupply.dk)eller telefonisk, så snart klienten er vidende herom og før fristens udløb. Efter fristens udløb afgør den enkelte situation om der er tale om en reel aflysning eller om der er tale om et afbud.

• 13 – Serviceydelsens karakter

Der er dog aldrig garanti for, at den nye serviceydelse er tilsvarende den allerede indkøbte/bestilte serviceydelse – her er det prisen der kan være identisk med og ikke serviceydelsens beskrivelse eller varighed/natur. Det vil sige; at en serviceydelse kan være ned- eller opgraderet samt ændret i sit indhold, da vi forsøger at yde en dynamisk service i forhold til efterspørgslen på markedet.

• 14 – Tvister

Tvister afgøres altid ved Københavns Byret.

–∞§§§∞–